mgr Jolanta Szczerba - dyrektor szkoły

Nauczanie zintegrowane:

mgr Jadwiga Wrzodek - klasa Ia
mgr Małgorzata Krzanik - klasa Ib
mgr Klaudia Ochenduszko - klasa II
mgr Danuta Wiśniewska - klasa IIIa
mgr Dorota Cholewa - klasa IIIb, plastyka kl. IV-VII
 

Nauczanie przedmiotowe:

mgr Anna Kruźlak - język polski, wychowawca kl. VII 
mgr Renata Dyrcz - język polski, historia, muzyka, wychowawca kl.IVa
mgr Barbara Sikora - język angielski kl. V - VII, wychowawca kl.VIa
Beata Głuc - język angielski kl. I - IV
mgr Agnieszka Bogdanik - matematyka, zajęcia techniczne, wychowawca kl.VIb
mgr Danuta Jurek - przyroda, biologia, chemia, wychowawca kl.IVb
mgr Renata Szczepaniak - religia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. V
mgr Aleksandra Wanielista - zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Puda - wychowanie fizyczne
mgr Teresa Tondyra - matematyka
mgr Stanisława Wypartowicz - fizyka
mgr Stanisława Głowacz - geografia
mgr Małgorzata Goryl - język niemiecki
mgr Barbara Wierzbicka - język polski
mgr Judyta Salawa - nauczyciel wspomagający

Pedagog szkolny:

mgr Jolanta Szczerba

Biblioteka:

mgr Małgorzata Stanaszek


zdj Eli

Na zawsze z nami

mgr Elżbieta Lizak - przyroda, pedagog szkolny