Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

Losowe foto.

img_1009
img_0947
img_0877

Licznik

Dziś14
Wczoraj15
Tydzień29
Miesiąc513
od 09-VI-2015145736

Obecnie

1
Osoba/y

Miejsce rowerzysty i pieszego na drodze

Droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.
Chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
Jezdnia - część drogi, po której poruszają się pojazdy, (pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych).
Pobocze – część drogi przyległa do jezdni, która może być do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; pobocze może być asfaltowe lub gruntowe
Uczestnikami ruchu nazywamy wszystkich, którzy znajdują się na drodze. Są nimi piesi, kierujący pojazdami i pasażerowie pojazdów.

Zasady ruchu pieszych:

 • Pieszy ma obowiązek poruszania się po chodniku. Jeżeli droga nie jest wyposażona w chodnik, to piesi powinni poruszać się po poboczu. Kiedy droga nie posiada ani chodnika ani pobocza wówczas można iść po jezdni. Masz jednak obowiązek usuwania się z jezdni, jeżeli nadjeżdża pojazd. Idąc po poboczu lub po jezdni poruszamy się zawsze lewą stroną drogi.
 • Piesi idący jezdnią są zobowiązani iść jeden za drugim.
 • Idąc po jezdni pieszy powinien być ubrany w jasne ubrania, zaopatrzone w elementy odblaskowe. Do 15 roku życia pieszy poza terenem zabudowanym jest zobowiązany do noszenia elementów odblaskowych.
 • Jeżeli zamierzasz przejść na drugą stronę jezdni to:

- zatrzymaj się na krawędzi chodnika lub pobocza,

- spójrz w lewo, czy nie nadjeżdża pojazd

- spójrz w prawo, czy nie nadjeżdża pojazd

- spójrz w lewo, czy sytuacja się nie zmieniła

- jeżeli nie nadjeżdża pojazd lub jest daleko, możesz przechodzić (będąc na przejściu, nie zatrzymuj się, nie biegnij, nie przechodź po skosie)

 • Nie wolno przechodzić przez jezdnię gdy pieszy i kierowca mają ograniczoną widoczność ( za zakrętem, za wzniesieniem, zza zaparkowanego pojazdu i innych przeszkód)

Zasady korzystania z drogi przez rowerzystę:

 • Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów
 • Gdy nie ma drogi dla rowerów rowerzysta powinien korzystać z pobocza
 • Jeśli pobocze nie nadaje się do jazdy( lub jazda utrudniałaby ruch pieszych) i nie ma drogi rowerowej, rowerzysta porusza się po jezdni, jak najbliżej jej prawej krawędzi.
 • Rowerzysta może w wyjątkowych sytuacjach poruszać się po chodniku gdy:

- opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierująca rowerem

- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni ( śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

 • Jadąc po chodniku rowerzysta powinien jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym
 • Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
 • Jadąc w zorganizowanej kolumnie nie może być więcej niż 15 rowerów, a odstęp między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m
 • Kierujący rowerem ma obowiązek stosować się w kolejności do:

- poleceń i sygnałów dawanych przez policjanta lub inną osobę uprawnioną,

- sygnałów świetlnych

- znaków drogowych

- przepisów ruch drogowego

 • Istnieje jednak grupa pojazdów tzw. uprzywilejowanych (karetki pogotowia, straż pożarna, policja) będących w akcji (odpowiednio oznakowane i wysyłające niebieskie, błyskowe światło oraz sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie). Pojazdom tym zawsze musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Należy usunąć się im z drogi, a nawet zatrzymać
 • Osoba mająca co najmniej 17 lat może przewozić na rowerze dziecko do lat 7 w specjalnym foteliku

Osoba, która prowadzi rower to pieszy.

Rowerzyście zabrania się:
- jechać po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych, z wyjątkiem sytuacji opisanych wyżej
- jechać obok drugiego rowerzysty jeśli utrudnia to poruszanie się innym uczestnikom ruchu
- jechać po autostradzie lub po drodze dla pojazdów samochodowych
- jechać bez trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką i bez trzymania nóg na pedałach
- czepiać się innych pojazdów