Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

Losowe foto.

img_0834
img_0875
img_0835

Licznik

Dziś6
Wczoraj15
Tydzień44
Miesiąc405
od 09-VI-2015143763

Obecnie

1
Osoba/y

Manewry wykonywane przez kierującego rowerem

WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

Rozpoczynając jazdę po drodze, włączamy się do ruchu. Za pojazdy włączające się do ruchu uważa się również pojazdy wyjeżdżające:
- z pobocza lub drogi dla rowerów na jezdnię
- z pola na drogę oraz z drogi gruntowej na drogę twardą
- na drogę z nieruchomości, np. parkingu, budynku, sklepu itp.

- ze strefy zamieszkania
Włączając się do ruchu, musisz zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU

Skręcając, musisz pamiętać o pieszych przekraczających jezdnię, w którą zamierzasz skręcić. Musisz ustąpić im pierwszeństwa, nawet jeżeli nie ma tam przejścia dla pieszych.
Zmieniając kierunek jazdy lub pas ruchu musisz :
- zachować szczególną ostrożność
- zmniejszyć prędkość jazdy
- sprawdzić, czy nie zajedziesz drogi innym kierującym
- wyraźnie zasygnalizować zamiar wykonania manewru

ZAWRACANIE

Jest manewrem podobnym do skrętu w lewo i obowiązują tu takie same zasady. Pamiętać musisz o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka.
Zawracanie zabronione jest:
- w tunelach, na mostach i wiaduktach
- na drogach jednokierunkowych
- w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudniać

WYMIJANIE

Wymijanie to przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w przeciwnym kierunku.
Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp o wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby, należy zboczyć na prawą stronę jezdni, zmniejszyć prędkość jazdy lub zatrzymać się.

OMIJANIE

Omijanie to przejeżdżanie obok jakiejś przeszkody ( zaparkowany pojazd, rozkopana droga, itd.)

WYPRZEDZANIE

Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tym samym kierunku.
Wyprzedzanie odbywa się z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, chyba że wyprzedzany sygnalizuje zamiar skrętu w lewo. Wtedy wolno wyprzedzić go z prawej strony. Pamiętaj jednak, aby zachować bezpieczny odstęp.
Zabrania się wyprzedzania:
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
- na zakrętach oznakowanych znakami ostrzegawczymi
- na przejściach dla pieszych i tuż przed nimi
- na przejazdach kolejowych i tuż przed nimi
- na skrzyżowaniu
Jeśli będziesz wyprzedzany, to:
- nie zwiększaj prędkości
- jedź możliwie blisko prawej krawędzi jezdni
- w razie potrzeby zatrzymaj się.