Plan lekcji ważny od 4 września 2018r.

klasa IVa

  poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
7:45-8:30           
 8:40-9:25          
 9:35-10:20          
 10:30-11:15          
 11:25-12:10          
 12:15-13:00          
 13:05-13:50          
13:55-14:40          
14:45-15:30          

klasa IVb

  poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
7:45-8:30           
 8:40-9:25          
 9:35-10:20          
 10:30-11:15          
 11:25-12:10          
 12:15-13:00          
 13:05-13:50          
13:55-14:40          
14:45-15:30          

 klasa Va

  poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
7:45-8:30           
 8:40-9:25          
 9:35-10:20          
 10:30-11:15          
 11:25-12:10          
 12:15-13:00          
 13:05-13:50          
13:55-14:40          
14:45-15:30          

klasa Vb

  poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
7:45-8:30           
 8:40-9:25          
 9:35-10:20          
 10:30-11:15          
 11:25-12:10          
 12:15-13:00          
 13:05-13:50          
13:55-14:40          
14:45-15:30          

 klasa VI

  poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
7:45-8:30           
 8:40-9:25          
 9:35-10:20          
 10:30-11:15          
 11:25-12:10          
 12:15-13:00          
 13:05-13:50          
13:55-14:40          
14:45-15:30          

 klasa VIIa

  poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
7:45-8:30           
 8:40-9:25          
 9:35-10:20          
 10:30-11:15          
 11:25-12:10          
 12:15-13:00          
 13:05-13:50          
13:55-14:40          
14:45-15:30          

 klasa VIIb

  poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
7:45-8:30           
 8:40-9:25          
 9:35-10:20          
 10:30-11:15          
 11:25-12:10          
 12:15-13:00          
 13:05-13:50          
13:55-14:40          
14:45-15:30          

 klasa VIII

  poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
7:45-8:30           
 8:40-9:25          
 9:35-10:20          
 10:30-11:15          
 11:25-12:10          
 12:15-13:00          
 13:05-13:50          
13:55-14:40          
14:45-15:30          

 

 

 

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45   -  j.polski
8:55 -  9:40  k.komp.  k.mat./k.hist.  religia j.polski 
 9:50 -10:35  informatyka religia matematyka  - historia 
 10:45 - 11:30  j.polski  w-f  plastyka muzyka j.angielski 
 11:35 - 12:20  l.wychowawcza  przyroda j.polski  matematyka matematyka
12:35 - 13:20   przyroda matematyka  w-f j.polski   
13:40 - 14:25   j.angielski j.angielski    w-f   
14:30 - 15:15     wdż   w-f  
15:20 - 16:05        technika   

klasa IVb

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45  matematyka   -  -  -
8:55 -  9:40  przyroda k.mat./k.hist.   -  j.polski  -
 9:50 -10:35  muzyka j.polski   - matematyka j.angielski 
 10:45 - 11:30  informatyka  historia  - przyroda   w-f
 11:35 - 12:20  w-f matematyka  j.angielski religia   w-f
12:35 - 13:20   w-f j.angielski   j.polski  technika  j.polski
13:40 - 14:25    religia  j.polski  k.arty.   matematyka 
14:30 - 15:15     wdż  plastyka    
15:20 - 16:05       l.wychowawcza    

klasa V

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45   - k.hist. w-f II / ang.I   j.polski  w-f I / z.komp.II
8:55 -  9:40  muzyka  matematyka  matematyka  w-f I /ang.II z.techniczne 
 9:50 -10:35 w-f I / ang.II   matematyka   religia  w-f II / ang.I w-f II / z.komp.I 
 10:45 - 11:30 w-f II / ang.I   j.polski historia  matematyka   matematyka
 11:35 - 12:20 l.wychowawcza   j.polski j.polski  przyroda   j.polski
12:35 - 13:20   wdż w-f I / ang. II    przyroda  religia k.przyr. 
13:40 - 14:25     przyroda  plastyka  k.arty.  
14:30 - 15:15           
15:20 - 16:05           

klasa VIa

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45  historia   -  k.teatr. z.dysl.  matematyka  
8:55 -  9:40  matematyka  j.polski  k.mat. j.polski   z.komp.
 9:50 -10:35  j.polski w-f  j.polski   przyroda  j.polski
 10:45 - 11:30 przyroda  matematyka  matematyka   j.angielski j.polski 
 11:35 - 12:20 j.angielski   j.angielski z.techniczne   historia  religia
12:35 - 13:20  l.wychowawcza  przyroda  plastyka   w-f  k.przyr.
13:40 - 14:25   religia muzyka  w-f  matematyka    
14:30 - 15:15    k.ang.  w-f     
15:20 - 16:05      z.sport.  z.sport.   

klasa VIb

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45   j.angielski  w-f k.teatr.   - j.polski 
8:55 -  9:40  j.polski  w-f  k.mat.  - j.polski 
 9:50 -10:35  matematyka j.polski  w-f   - matematyka  
 10:45 - 11:30 religia  j.angielski  w-f   matematyka   historia
 11:35 - 12:20 z.komp.  historia  j.polski   j.polski  j.angielski
12:35 - 13:20   z.dysl. religia  matematyka   przyroda  l.wychowawcza 
13:40 - 14:25     matematyka  muzyka  plastyka  przyroda 
14:30 - 15:15     k.ang.  przyroda z.techniczne   
15:20 - 16:05       z.sport.  z.sport.  

klasa VII

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45   z.dysl.  k.pol.  geografia j.ang. (ch)    fizyka
8:55 -  9:40  j.ang.(dz) chemia    j.ang.(ch)/ w-f (dz)  religia   fizyka
 9:50 -10:35 biologia   biologia  matematyka j.polski  matematyka
 10:45 - 11:30  j.polski matematyka  j.polski j.niem.(dz)/w-f(ch)  j.niem.(dz)/ inf.(ch)
 11:35 - 12:20 geografia  j.polski   plastyka  j.niem.(ch)/ w-f(dz)  j.niem.(ch)/ inf.(dz)
12:35 - 13:20   l.wychowawcza  j.polski  historia  matematyka  j.ang.(dz)/ w-f(ch)
13:40 - 14:25  j.ang.(ch)/ w-f (dz)    j.ang.(dz)/ w-f (ch)  chemia  historia religia 
14:30 - 15:15   w-f (ch)  w-f (dz)  muzyka wdż   k.przyr.
15:20 - 16:05  z.sport.   z.sport.    k.bibl.