Plan lekcji ważny od 4 września 2017r.

klasa Ia

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45   -  - religia   z.zintegrowane  z.zintegrowane
8:55 -  9:40  -  - z.zintegrowane  z.zintegrowane  w-f 
 9:50 -10:35  - z.zintegrowane  z.zintegrowane   z.zintegrowane
 10:45 - 11:30  - z.zintegrowane z.zintegrowane  z.wyr.  z.zintegrowane 
 11:35 - 12:20  j.angielski  z.zintegrowane  w-f    z.wyr.
12:35 - 13:20   z.zintegrowane  z.zintegrowane      
13:40 - 14:25   z.zintegrowane  informatyka      
14:30 - 15:15   z.zintegrowane  j.angielski      
15:20 - 16:05  religia         

 

klasa Ib

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45   z.zintegrowane z.wyr.   -  -
8:55 -  9:40  z.zintegrowane z.zintegrowane   - z.wyr. 
 9:50 -10:35 z.zintegrowane   z.zintegrowane  - z.zintegrowane 
 10:45 - 11:30 j.angielski  z.zintegrowane  -  religia  z.zintegrowane
 11:35 - 12:20      w-f j.angielski  z.zintegrowane 
12:35 - 13:20       z.zintegrowane  z.zintegrowane  religia
13:40 - 14:25      z.zintegrowane  z.zintegrowane   w-f
14:30 - 15:15      z.zintegrowane   z.zintegrowane  
15:20 - 16:05      informatyka     

klasa II

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45   z.komp.  z.zintegrowane  - religia   -
8:55 -  9:40 w-f  z.zintegrowane   -  z.zintegrowane  -
 9:50 -10:35  z.zintegrowane z.zintegrowane   - z.zintegrowane   -
 10:45 - 11:30  z.zintegrowane religia   -  z.zintegrowane  -
 11:35 - 12:20  z.zintegrowane  k.ang. z.zintegrowane  z.komp.   z.zintegrowane
12:35 - 13:20   j.angielski   z.zintegrowane  z.wyr.  z.zintegrowane 
13:40 - 14:25       z.zintegrowane    z.zintegrowane
14:30 - 15:15       j.angielski    z.zintegrowane
15:20 - 16:05           w-f

klasa IIIa

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45   -  kółko  w-f  z.zintegrowane
8:55 -  9:40  -  z.zintegrowane z.zintegrowane  z.zintegrowane 
 9:50 -10:35  -  k.ang. z.zintegrowane   religia z.zintegrowane 
 10:45 - 11:30  z.wyr. z.zintegrowane  z.zintegrowane  z.zintegrowane  z.zintegrowane 
 11:35 - 12:20  z.zintegrowane w-f   z.komp. z.zintegrowane   
12:35 - 13:20  z.zintegrowane   z.zintegrowane  j.angielski  j.angielski  
13:40 - 14:25  z.zintegrowane   z.zintegrowane      
14:30 - 15:15  religia         
15:20 - 16:05           

klasa IIIb

  poniedziałek   wtorek środa  czwartek   piątek
8:00 - 8:45   w-f  z.zintegrowane  z.zintegrowane  -
8:55 -  9:40  z.zintegrowane z.zintegrowane  z.zintegrowane   -
 9:50 -10:35  z.zintegrowane z.zintegrowane  z.zintegrowane  -  -
 10:45 - 11:30  z.zintegrowane  j.angielski religia   - -
 11:35 - 12:20  z.zintegrowane religia    z.wyr.   z.zintegrowane
12:35 - 13:20   z.komp.      z.zintegrowane z.zintegrowane 
13:40 - 14:25   z.artyst.     j.angielski   z.zintegrowane
14:30 - 15:15        z.zintegrowane   w-f
15:20 - 16:05         z.zintegrowane