Bieńkówka, ....................................

                                              Zwolnienie

 

Wyrażam zgodę na wcześniejszy powrót mojego dziecka ..................................................

w dniu .................................. po lekcji.......................... z powodu ..................................

i biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

                                                                            podpis

 

Uwaga. Zwolnienie w tej formie dotyczy tylko uczniów klas IV-VII i powinno być wpisane do zeszytu do korespondencji.