W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie klas I-VII otrzymają bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń (we wrześniu).