***

Statut szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 1, klasa 2, klasa 3

Język polski - klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7

Historia - klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7

Język angielski - klasa 1, klasa 2, klasa 3klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7

Przyroda - klasa 4, klasa 5, klasa 6

Matematyka - klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7

Informatyka/ Zajęcia komputerowe - klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7

Technika / Zajęcia techniczne - - klasa 4, klasa 5, klasa 6

Wychowanie fizyczne - klasa 4-6,  klasa 7-8

Muzyka - klasy 4-7

Plastyka - klasy 4-7

Religia - klasa 1, klasa 2, klasa 3klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7

Język niemiecki - klasa 7

Chemia - klasa 7

Fizyka - klasa 7

Geografia - klasa 7

Biologia - klasa 7

***